ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดจันทนาราม"

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม

วัดจันทนาราม

ประวัติการสร้างวัด

วัดจันทนารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ปัจจุบันมีพระราชวิสุทธินายกเป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต

“วัดจันทนารามนี้สร้างเมื่อไรกำหนดไม่ได้ ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีวัดนี้เกิดขึ้นแล้ว”

ในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2368 สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขณะผนวช พระราชทานญัตติแห่งธรรมยุตให้กับท่านเจ้าอาวาสนวม (จนฺทิสฺสโร) และได้อยู่สำนักสมเด็จพระอุปัชฌาย์เฝ้าปฏิบัติพระองค์ท่านจนได้นิสัยมุตตกะ (มีอิสระ) แล้ว จึงทูลลาจากวัดโสมนัสวิหารเพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม

ในสมัยนั้นวัดจันทนารามขึ้นแก่วัดโสมนัสวิหาร ด้วยความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยของพระเณร จนสมเด็จพระวันรัต (ทับ) เมื่อครั้งยังเป็นพระพรหมมุนี ออกปากชมเชยว่า “บางช้าง ธัมโม วินโย จันทบูร”

โบราณวัตถุและโบราณสถานของวัดจันทนาราม

๑. แผ่นศิลา ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร หนา 10 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น

๒. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2384

๓. กุฏิไม้ทรงปั้นหยา 1 หลัง

๔. พระพุทธรูปศิลาอ่อนแบบพม่า 1 องค์ หน้าตักกว้าง 66 เซนติเมตร สูง 78 เซนติเมตร

วัดจันทนารามเป็นสถานที่ที่สำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในสมัยท่านพระครูครุนาถฯ (แสง สุปภาโส) เป็นเจ้าอาวาส และมีการจัดงาน “ ทอดผ้าป่าหิน” ขึ้นเป็นครั้งแรก จุดประสงค์เพื่อนำหินไปถมโคนเสาไม้ชายฝั่งแม่น้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 139-140)

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดจันทนาราม
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี เป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ภายในวัดมีโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถานที่สำคัญทางศาสนา
วันจันทนาราม
1/2 หมู่ที่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
วันจันทนาราม ศาสนาพุทธ จันทบุรี
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-29 15:38:18
พิกัดสถานที่ : 12.6136822, 102.1161935
พิกัดสถานที่ : 12.6136822, 102.1161935 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
วัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดถ้ำสาริกา
วัดถ้ำสาริกา
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม
วัดหนองซิ่ม
วัดหนองซิ่ม
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดอ่าวหมู
วัดอ่าวหมู
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดคลองปี
วัดคลองปี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช