ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ชาวจีน"

รายละเอียดข้อมูล "ชาวจีน"

ชาวจีน

เนื่องจากเมืองต่างๆ ทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก อยู่ในเส้นทางการค้างทางทะเลระหว่างไทยและจีนมาแต่โบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก เฉพาะที่จันทบุรีมีชุมชนชาวจีนดั้งเดิมอยู่อาศัยตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง ทั้งในเขตอำเภอขลุง แหลมสิงห์ และท่าใหม่ ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและค้าขาย

ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีมีชุมชนชาวจีนเก่าแก่เป็นจีนฮกเกี้ยนอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี เรียกว่าย่านท่าหลวงไปจนถึงบริเวณชุมชนชาวญวน ที่เรียกว่าตลาดล่าง โดยมีศาลเจ้าเป็นที่หมายเขต

ชาวจีนเป็นผู้บุกเบิกกิจการหลายอย่าง อาทิ การต่อเรือสำเภา การค้า ทำสวน รวมทั้งเป็นนายอากรเก็บส่วยด้วย นอกจากนี้ยังมีชาวจีนแต้จิ๋วตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านบางกะจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ชาวจีน
ชาวจีนเป็นผู้บุกเบิกกิจการหลายอย่าง อาทิ การต่อเรือสำเภา การค้า ทำสวน รวมทั้งเป็นนายอากรเก็บส่วยด้วย นอกจากนี้ยังมีชาวจีนแต้จิ๋วตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านบางกะจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์
ชาวจีน
http://www.chanthaboon.net/
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-29 09:36:52

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

ชาวชอง
ชาวชอง
ชาวจีน
ชาวจีน
ชาวญวน
ชาวญวน
ชาวเขมร
ชาวเขมร
ชาวกุหล่า
ชาวกุหล่า