ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ชาวกุหล่า"

รายละเอียดข้อมูล "ชาวกุหล่า"

ชาวกุหล่า ชาวกุหล่าเป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจันทบุรีช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวกุหล่าเรียกตนเองว่า "ไต" แต่คนไทยจะเรียกว่า "ไทยใหญ่" ชาวเขมรจะเรียกชาวต่างชาติที่เข้าไปในเขมรว่า "กาลา" ชื่อกุหล่าก็น่าจะเป็นการเรียกตามภาษาเขมรแต่เพี้ยนเสียงเป็น "กุหล่า" ผู้สูงอายุของชาวกุหล่าเล่าให้ฟังกันต่อๆ มาว่า พวกเขาอพยพ "มาตามพลอย" โดยเริ่มเข้ามาทำพลอยที่ตำบลบางกะจะ ต่อมาได้อพยพไปทำพลอยที่บ่อไร่ ข้ามไปถึงไพลิน บ่อเวฬุ และได้กลับมาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรีในช่วงหลัง พ.ศ.2498

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ชาวกุหล่า
ชาวกุหล่าเป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจันทบุรีช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กลุ่มชาติพันธุ์
chanthaboon
ชาวกุหล่า
http://www.chanthaboon.net/
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-29 10:27:26

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

ชาวชอง
ชาวชอง
ชาวจีน
ชาวจีน
ชาวญวน
ชาวญวน
ชาวเขมร
ชาวเขมร
ชาวกุหล่า
ชาวกุหล่า