ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายจักรวาล มงคลสุข"

รายละเอียดข้อมูล "นายจักรวาล มงคลสุข"

นายจักรวาล มงคลสุข

ประวัติของนายจักรวาล มงคลสุข

ชื่อ นายจักรวาล นามสกุล มงคลสุข

อายุ 37 ปี เกิด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ศาสนา พุทธ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ที่ 6 ตำบล ตะกาดเง้า

อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120 โทรศัพท์ 087-1027239

อาชีพและหน้าที่ปัจจุบัน

-หัวหน้าคณะละครชาตรี จักรวาลมงคลศิลป์

-วิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎนุกูล

ผลงานที่ปรากฏ

เข้าร่วมกิจกรรม “ 50 ปี วังสวนบ้านแก้ว ” ได้ร่วมบรรเลงมหาดุริยางค์ดนตรีไทย และบรรเลงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ ประเภท ขับร้อง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544

เข้าร่วมการแสดง พิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด ปี พ.ศ. 2550 (การแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊ก)

ร่วมแสดงและให้การสนับสนุนการจัดงาน มหัศจรรย์มรดกไทย ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมือง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2552

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละครชาตรี ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ สภาวัฒนธรรม อำเภอ แหลมสิงห์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2554

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละครชาตรี ในงานลานวัฒนธรรม ณ สภาวัฒนธรรม อำเภอแหลมสิงห์ ปี พ.ศ. 2556

เข้าร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 109 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เป็นวิทยากร ร่วมสร้างสรรค์การแสดง ชุด นางกระแหร่เล่นโทน เนื่องในงานแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ปี พ.ศ.2557

เป็นวิทยากรร่วมฟื้นฟูโขนสดบางกะจะ โดยรับหน้าที่สอนโขนสดให้กับนักเรียนจนสามารถทำการแสดงได้ ปี พ.ศ. 2557

ผลงานการแสดงศิลปะพื้นบ้านในงานอื่นๆ ตามแต่ที่มีผู้จ้างว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน

รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์

แนวคิดของพัฒนาตน พัฒนางาน

จะสืบสานศิลปะพื้นบ้านและการแสดงท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ไว้ และพัฒนางานให้เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไปใครจะดูหมิ่นอาชีพเต้นกินรำกิน แต่เราภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และได้รักษ์รำไทย

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

นายจักรวาล มงคลสุข
เป็นหัวหน้าคณะละครชาตรี จักรวาลมงคลศิลป์และวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎนุกูล”
ปราชญ์ชาวบ้าน/บุคลากรทางวัฒนธรรม
นายจักรวาล มงคลสุข
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-30 20:49:10

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายกาญจน์ กรณีย์
นายกาญจน์ กรณีย์
นายจีรประทีป ทองเปรม
นายจีรประทีป ทองเปรม
นายจักรวาล มงคลสุข
นายจักรวาล มงคลสุข