ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง"

เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง
เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง

“เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการตามพระราโชบายในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น หลากหลายโครงการและหนึ่งในโครงการที่พัฒนาท้องถิ่นคือ

โครงการสู้ วิกฤตขยะ น้ำเค็ม ดินเค็ม สู่ภูมิทัศน์กินได้ตามวิถีความพอเพียง ในพื้นที่หมู่บ้านสีลำเทียน หรือบ้านน้ำแดง ม. 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559

โดยมีหลักการดำเนินงานตามหลัก 3 ป. “เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลังชุมชน”

เน้นการจัดการ 3 เรื่อง คือ

1) การปลูกผักสวนครัวในภาชนะและเปลี่ยนพื้นที่รกร้างข้างทางที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงให้เป็นภูมิทัศน์กินได้ โดยปลูกผักสวนครัวใส่ล้อยางรถยนต์เก่า

2) จัดการคัดแยกขยะขายได้ และสร้างเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมชุมชน นำเงินจากการขายขยะไปเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้าน

3) การนำขยะจากชุมชนไปกำจัดด้วยกระบวนการบำบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

จากความร่วมมือกับหน่วยราชการ และบริษัทเอกชน แลกเปลี่ยนขยะมาเป็นสารปรับปรุงดินใช้ในการเกษตรของโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร กุ้ง ปู ปลา นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ และยังได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการตามพระราโชบายในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น หลากหลายโครงการ
ศาสตร์พระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-09-25 16:14:47

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง
เปลี่ยนแปลง ปลูกประโยชน์ ปลุกพลัง