ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายทวีป เวชทรัพย์"

นายทวีป เวชทรัพย์
นายทวีป เวชทรัพย์

นายทวีป เวชทรัพย์

นายทวีป เวชทรัพย์ วัน เดือน ปีเกิด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒

ภูมิลำเนาเดิม ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน ๓๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๑๐

โทร. ๐๑ – ๙๘๑๖๘๕๐ , ๐๓๙ – ๔๑๓๔๑๒

การศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

การศึกษาด้านการแพทย์แผนโบราณ

– ศึกษาสืบทอดจากบิดา นายถ็อง เวชทรัพย์ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลท่าช้าง มีชื่อเสียงเป็นทีรู้จักกันทั่วไป

– ศึกษาวิชารักษาพิษงู จากอาจารย์ลับ ตำบลวังปลาหมอ ลูกศิษย์หลวงพ่อปาน ผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดอยุธยาเมื่ออายุ ๓๖ ปี

ชื่อเสียง ด้านการรักษาโรค และการป้องกัน

ผลงานด้านกิจกรรม

1. เป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการอำนวยประโยชน์ เพื่อส่วนรวมและเยาวชนโดยบริจาคทรัพย์สินสิ่งของให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิของศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวและสมาคมแพทย์แผน โบราณ วัดสุทธิวารี จันทบุรีตามกำลังความสามารถมีความประหยัดใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามเหตุผล ด้วยกุศลจิตอย่างแท้จริง

2. เป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมย์ของบรรพบุรุษ คือ ” คุณพ่อหมอถ็อง – คุณแม่ส้มเกลี้ยง เวชทรัพย์ ” ผู้อุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ให้แก่ ” วัดบ้านขอม ” ( เวชทรัพย์ ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีโดยบูรณะปฏิสังขรณ์

3. เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในด้านแพทย์แผนโบราณ การซ่อม นาฬิกา วิทยุ เครื่องจักรยนต์ต่าง ๆ งานช่างไม้ – ช่างปูน ตลอดจนการเกษตร

4. เป็นผู้มีฝีมือในการประกอบอาหารหวานคาว ในวาระโอกาสและเทศกาลต่างๆ

ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์

1. ด้านยาสมุนไพร ได้เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกายและใจ ในการอุทิศตนเพื่อ ชุมชน โดยให้การปรึกษา และรักษาทุกคนที่มาพึ่งพาสัปดาห์ละ ๓ วัน ( จันทร์ พุธ ศุกร์ เว้นวันพระ ) โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ เป็นเวลาถึงปัจจุบัน รวม ๔๐ ปี

– รักษาผู้ที่งูกัด ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คน

– รักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นประจำโดยไม่จำกัดเวลาบางคนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงกับต้องค้างที่บ้านพักไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน ( ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยากจน และมีมาจากหลายจังหวัด )

2. ด้านคุณธรรม เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจเมตตากรุณา รู้จักใช้คำพูดให้กำลัง ใจแก่ผู้ที่กำลังมีความทุกข์เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ ใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าในการดูแลสวนยาง และสวนผลไม้ปลีกเวลาตากยา อบยา และบดยา เตรียมไว้พร้อมอยู่เสมอ

3. ด้านมนุษยธรรม มีความสามารถอย่างยิ่งในการว่ายน้ำและดำน้ำ เนื่องจากบ้านเกิด ตั้งอยู่บนเกาะริมแม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามกับ ” วัดจันทนาราม ” อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทุกปีในฤดูฝนน้ำหลากล้นตลิ่ง ไหลวนเชี่ยวมาก ทำเลพอดีคุ้งน้ำ ได้เคยช่วยผู้ประสบอุบัติภัยจากเรือล่ม รอดชีวิตหลายครั้ง จำนวน ๑๐ กว่าคน

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

นายทวีป เวชทรัพย์
ผลงานดีเด่น ด้านยาสมุนไพร ได้เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกายและใจ ในการอุทิศตนเพื่อ ชุมชน โดยให้การปรึกษา และรักษาทุกคนที่มาพึ่งพา
ด้านสุขภาพอนามัย
kitsada
ทวีป เวชทรัพย์ แพทย์แผนโบราณ ยาสมุนไพร
https://kitsadabell9132blog.wordpress.com/
นางสาวสุชารี แสงทอง แก้ไขล่าสุด 2020-12-15 10:34:37

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายทวีป เวชทรัพย์
นายทวีป เวชทรัพย์

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วังสวนบ้านแก้ว
วังสวนบ้านแก้ว