ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "กาญจนา นาคนันทน์"

กาญจนา นาคนันทน์
กาญจนา นาคนันทน์

กาญจนา นาคนันทน์

เกิด9 พฤษภาคม พ.ศ. 2464จังหวัดชัยภูมิ

เสียชีวิต 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (93 ปี)อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นามปากกากาญจนา นาคนันทน์ ธวัชวดี น.ฉ.น. ดนัยศักดิ์

อาชีพ นักเขียน

สัญชาติ ไทย

ผลงานที่สำคัญ ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ธรณีนี่นี้ใคร ผู้กองยอดรัก

ประวัติ

นงไฉน ปริญญาธวัช (สกุลเดิม: นาคามดี) เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรสาวของรองอำมาตย์ตรี มนู นาคามดีหรือ หนู นาคามดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลคนที่ 6นงไฉน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มพิมพ์งานประพันธ์ในหนังสือ "นครสาร" เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2489 มีความชำนาญในการเขียนนวนิยาย บทความ สารคดี เรื่องสั้น และบทกวี มีความสามารถเขียนหนังสือได้หลายแนวหลายประเภท มีผลงานการประพันธ์หลายประเภทอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเรื่องยาวประมาณ 50 เรื่อง และ เรื่องสั้นอีกกว่า 100 เรื่อง และได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) พ.ศ. 2555

มรณกรรม

นงไฉน ปริญญาธวัชถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ บ้านพักส่วนตัวในตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดปะตงวนาราม ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 19.00 น.

ผลงาน

ผลงานสารคดี

1.คุณป้าท่องโลก

2.พระพี่นางสุพรรณกัลยาณี

ผลงานวรรณกรรมเยาวชน

1.นิทานคุณย่า (แปลจากนิทานรัสเซีย

2.เขาชื่อเดช

3.สามดรุณ (ได้รับรางวัลงานวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2521)

4.หนูชอบเชียงเมี่ยง

5.โลกกว้าง

6.บ้านหนูอยู่หาดเสี้ยว (ได้รับรางวัลหนังสือเด็กเ

ยาวชนบัวหลวง พ.ศ. 2521)

7.แม่ - ไต้ฝุ่นมาแล้ว (พายุเกย์ พ.ศ. 2519)

8.ผมชื่อไอ้จุก

ผลงานชุดพุทธศาสนา และจริยธรรม

1.พี่ชาย

2.หนูน้อยกลอยใจ

ผลงานนวนิยาย

-เธอเป็นเพียงแหวนพลอย

-กุ้งนาง

-เกวลีสอยดาว

-โขมยที่รัก

-จุดหมายปลายทางของการดา

-คนึงนิจ

-แค่ขอบฟ้า

-ชื่นชีวานาวี

-ทาง(ห)ลวง

-ธรณีนี่นี้ใครครอง(ได้รับรางวัลงานวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2518)

-ผู้กองยอดรัก

-ยอดรักผู้กอง

-ผู้กองอยู่ไหน

-ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา

-สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลายปีมาแล้ว)

-เบญจวรรณ (นวนิยายเรื่องแรก)

-บ่วงโลกีย์

-บุญส่ง

-ไปรษณีย์ทำหล่น

-หัวใจที่เบ่งบานด้วยความรัก

-สาวใช้คนใหม่

-รักต้องซ่อน

-วิมานดิน

-กาญจนาสารภาพ (โลกนวนิยาย)

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

กาญจนา นาคนันทน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) พ.ศ. 2555
ศิลปิน/นักเขียน/นักประพันธ์
วิกิพีเดีย
กาญจนา นาคนันทน์ นงไฉน ปริญญาธวัช ศิลปินแห่งชาติ นักเขียน
https://th.wikipedia.org/wiki/กาญจนา_นาคนันทน์
นางสาวสุชารี แสงทอง แก้ไขล่าสุด 2020-12-21 13:01:39

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล
อรสม สุทธิสาคร
อรสม สุทธิสาคร
กาญจนา นาคนันทน์
กาญจนา นาคนันทน์