ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน"

แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน
แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน

แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน

แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน (ไร่นายเคน สารเลา) ตั้งยู่ภายในไร่มะละกอของ นายเคน สารเลา ท้องที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ลักษณะของแหล่งเป็นที่ราบเชิงเขา รูปร่างพื้นผิวดินเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีภูเขาล้อมทั้งสี่ด้านเขาตาชะเมาอยู่ทางทิศเหนือ และมีลำน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ แต่มีน้ำไหลไม่ตลอดปี ขนาบอยู่สองข้างทางทิศตะวันออกคือคลองบอนซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 500 เมตร ทางทิศตะวันตกมีคลองกันทึมอยู่ห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร ขอบเขตของแหล่งด้านทิศเหนือมีลำน้ำเก่าซึ่งตื้นเขิน แต่มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าเคยเป็นลำน้ำเก่าปรากฏอยู่ จึงน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitation Sites) และฝังศพ (Burial Sites) ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะกระดูกนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ กะโหลกศีรษะแตกบุบเป็นชิ้นเล็ก เนื่องจากการกดทับของดินบริเวณรอบ ๆ คอ พบลูกปัดเปลือกหอยจำนวนมากรูปทรงกลมขนาดเล็กและรูปตัวอักษรตัว N. อยู่โดยรอบคอ กระดูกซี่โครงผุกร่อนมาก ที่แขนทั้งสองข้างมีกำไลเปลือกหอยสวมอยู่ข้างละ 1 วง บริเวณช่วงขา พบภาชนะดินเผาที่แตกหักชำรุดวางอยู่จำนวน 3 ใบ ขาท่อนล่างด้านซ้ายหักบริเวณกึ่งกลางท่อนล่างสุดหายไป เศษภาชนะดินเผาและกลุ่มภาชนะดินเผาที่พบเป็นเนื้อเครื่องดินเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ พบทั้งแบบเรียบและตกแต่งเป็นลายขูดขีด ลายกดประทับ และลายปั้นแปะ เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหินพบมากที่สุด คือ ขวานหินขัด ทำจากหินชนวน แอนดีไซต์ไรโอไลท์ ทัฟท์ นอกจากนั้นยังพบโกลนขวานหินหินลับขวานหิน จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแหล่งผลิตขวานหิน พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เป็นไป อย่างช้า ๆ โดยสังเกตจากเทคโนโลยีการทำขวานหินและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ฝังร่วมอยู่กับ โครงกระดูก ไม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาชั้นดินดังกล่าวกับหลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงสภาพแวดล้อมแล้ว น่าจะกล่าวได้ว่าบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน มีชั้นวัฒนธรรมเดียว สมัยเดียวเท่านั้น คือ เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ประกอบพิธีกรรมการฝังศพของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ตอนปลาย มีอายุอยู่ประมาณ 4,000-2,000 ปีมาแล้ว

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน
แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน (ไร่นายเคน สารเลา) ตั้งยู่ภายในไร่มะละกอของ นายเคน สารเลา
แหล่งโบราณคดี
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ตำบลหนองตาคง อำเภออำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตำบล อำเภอ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 0
โบราณคดีบ้านคลองบอน ยุคหินใหม่ โบราณคดี
http://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/2645
นางสาวสุชารี แสงทอง แก้ไขล่าสุด 2020-12-22 15:55:37

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว
แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว
แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน
แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
พระนางกาไว
พระนางกาไว
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช