ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ค่ายเนินวง"

ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง

ค่ายเนินวง

เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางของเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ ณ บ้านลุ่ม ซึ่งอยู่ในบริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยเกิดศึกสงครามกับญวน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าที่ตั้งเมืองที่บ้านลุ่มนั้นไม่เหมาะต่อการตั้งฐานทัพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งมั่นในที่แห่งใหม่ คือบริเวณตำบลบางกะจะ ซึ่งเป็นที่ราบสูง ทุกวันนี้ถ้าขึ้นไปยืนอยู่บริเวณค่ายเนินวงจะสามารถเห็นเมืองจันทบุรีทั้งเมือง ตลอดถึงปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งหมายความว่าจะได้เห็นการเคลื่อนทัพของข้าศึกศัตรูได้ชัดเจน เหมาะแก่การรับมือกับญวณเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนั้นได้มีการสร้างเสาหลักเมือง ณ วัดโยธานิมิต อันเป็นศูนย์รวมใจชาวเมืองจันทบุรีและสร้างประตูค่ายอย่างมิดชิดมั่นคงทั้ง 4 ทิศ เรียกว่าค่ายเนินวง ต่อสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ย้ายเมืองกลับมาตั้ง ณ ที่เดิม คือบริเวณที่เป็นเมืองจันทบุรีปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณค่ายเนินวงอยู่ในที่สูง ห่างไกลแหล่งน้ำจืดที่ใช้ดื่มกิน

สำหรับวัดโยธานิมิต รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2377 พร้อมๆ กับสร้างเมืองใหม่ด้านหลังโบสถ์ มีเจดีย์ทรงลังกา และโบสถ์นั้นแม้ว่าภายนอกจะเป็นของใหม่ที่สร้างสวมของเดิม แต่ภายในยังเป็นของเก่า ผนังส่วนบนประดับด้วยชามสังคโลกและเครื่องลายคราม

วัดวาอาราม ป้อมกำแพงดินพร้อมด้วยปืนใหญ่ ยังเหลือพอให้เห็นเป็นหลักฐานได้ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณค่ายเนินวงยังใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโบราณคดีใต้น้ำ ของกรมศิลปากร จัดแสดงโบราณวัตถุที่งมขึ้นมาได้จากการกู้เรือสินค้าที่อับปางในบริเวณน่านน้ำเมืองจันทบุรีและอ่าวไทยทั้งหมด ทำให้เราได้ทราบว่า เมื่อครั้งก่อน จันทบุรีและเมืองท่าอื่นๆ ของไทยนั้นมีการเดินเรือเชื่อมโยงติดต่อกันอย่างไร ทำมาค้าขายอะไรกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่เป็นเครื่องใช้และเป็นสินค้าในครั้งนั้นมีรูปแบบอย่างไรบ้าง

ค่ายเนินวงตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง เดินทางไปตามถนนท่าแฉลบประมาณ 6 กิโลเมตร และแยกขวาทางไปอำเภอท่าใหม่อีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงค่ายเนินวง

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ค่ายเนินวง
สมัยรัชกาลที่ 3 ไทยเกิดศึกสงครามกับญวน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งมั่นในที่แห่งใหม่ เรียกว่าค่ายเนินวง
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตำบล บางกะจะ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
039-391-431
039-391-432
library@rbru.ac.th
ค่ายเนินวง จันทบุรี
ปาริชาต เรืองวิเศษ (บรรณาธิการ). (2538). จันทบุรี. กรุงเทพฯ : สารคดี.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-29 11:20:34
พิกัดสถานที่ : 12.5852064, 102.0676518
พิกัดสถานที่ : 12.5852064, 102.0676518 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่
ตึกแดง
ตึกแดง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด