ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี"

วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี

วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี

ประวัติ

วัดโบสถ์เมืองตั้งอยู่ที่ ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตได้จากเสมาหินทรายขาว รวมทั้งอุโบสถและเจดีย์ทรงลังกา ที่มีความสูงที่สุดของจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังมีทับหลังเป็นศิลปะบาปวนตอนปลาย พ.ศ. 1510-1630 รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงบูรณะแต่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกโบสถ์ มีพระพุทธบาทจำลองที่เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้าน

ลักษณะเด่น

-โบสถ์เป็นรูปปั้นนูนต่ำที่หน้าโบสถ์

-เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีอานเนื้อเงิน

-เป็นหอกลองเก่า

-มีเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมของวัดโบสถ์เมืองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2395 โดยสังเกตได้จากเสมาหินทรายขาว รวมทั้งอุโบสถและเจดีย์
สถานที่สำคัญทางศาสนา
โอเคจันทบุรี
ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบุรี
http://okchanthaburi.com/2017/04/วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี/?fbclid=IwAR0TfnU8QTqXi44varnWHbtGlNjBOJIxMnZuDay4G_q58pyqOj2Vo9Ai5mM
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-03-19 14:20:45

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
วัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดถ้ำสาริกา
วัดถ้ำสาริกา
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม
วัดหนองซิ่ม
วัดหนองซิ่ม
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดอ่าวหมู
วัดอ่าวหมู
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดคลองปี
วัดคลองปี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช