ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดโยธานิมิต "

วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต

วัดโยธานิมิต

วัดโยธานิมิต เป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองจันทบุรี สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จากศิลาจารึกวัดโยธานิมิต กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดว่า สร้าง พ.ศ. 2377 เจ้าพระยาคลังว่าที่พระสมุหกลาโหม ให้สร้างป้อมขึ้นที่ปากน้ำแหลมสิงห์ฝั่งตะวันออก 1 ป้อม ส่วนป้อมเก่าให้ซ่อมแซม รวมถึงสร้างป้อมปราการบริเวณเนินวง ( ค่ายเนินวง เมืองจันทบุรีเก่า ) แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2388 จากนั้นจึงชักชวนนายทัพนายกองและเจ้าเมืองต่างๆ ร่วมกันสร้างวัดใช้เวลา 4 เดือน ถวายนามว่าวัดโยธานิมิต มีการระบุรายนามผู้สร้าง และรายการก่อสร้าง ตอนท้ายอธิษฐานให้ได้พบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และถึงแก่นิพพานในที่สุด

หลวงพ่อใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมือง

หลวงพ่อใหญ่ หรือ พระมงคลเทพนิมิต พระประธานประดิษฐานภายในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 4 เมตร หล่อด้วยดินศิลาแลง ผสมงบน้ำอ้อย สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับการก่อสร้างอุโบสถหลังเก่า เป็นที่เคารพนับถือของเมืองจันท์ โดยมีความเชื่อว่าท่านมีเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดโยธานิมิต
เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
สถานที่สำคัญทางศาสนา
SBL บันทึกประเทศไทย
ม.8 ตำบล บางกะจะ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
วัดโยธานิมิต วัดเก่าแก่ วันในจันทบุรี
http://www.sbl.co.th/ดูหน้า-22780-วัดโยธานิมิต.html
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-03-19 15:16:42

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
วัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดถ้ำสาริกา
วัดถ้ำสาริกา
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม
วัดหนองซิ่ม
วัดหนองซิ่ม
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดอ่าวหมู
วัดอ่าวหมู
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดคลองปี
วัดคลองปี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช