ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดตะปอนน้อย "

วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย

วัดตะปอนน้อย

ประวัติพระอุโบสถวัดอินทราราม (วัดตะปอนน้อย)

พระอุโบสถหลังนี้ สร้างขึ้นเมื่อไดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด แต่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลายครั้ง ที่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดในการบูรณะก็ในพุทธศักราช ๒๑๒๕ โดยมีคุณหญิงเหล็งผู้มีเชื้อสายจีนเป็นผู้นำศรัทธาทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ทำการก่อสร้างบูรณะซึ่งทุนทรัพย์ในครั้งนั้นเท่าไดมิได้ปรากฎหลักฐาน เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จได้มีการฉลองสมโภชน์อุโบสถตลอด ๗ วัน ๗ คืน จากนั้นก็ได้ใช้ทำสังฆกรรมสงฆ์ตลอดมาต่อมา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๒๗ได้มีการบูรณะต่อเติมอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนจากผนังและเสาไม้มาเป็นก่ออิฐถือปูนโดยกรรมวิธีแบบโบราณ โดยช่างได้นำวัตถุธรรมชาติ อาทิ ดินเหนียว ดินทรายเปลือกหอย นำมาตำและฉาบด้วยอิฐเผา โดยยังคงรูปการก่อสร้างตามโครงสร้างเดิมมิได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยตัวพระอุโบสถเป็นรูปทรงเก๋งจีนผสมทรงไทย มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หน้าบรรณแกะสลักไม้ทั้งสองข้าง จึงดูงดงามวิจิตรเป็นที่ยิ่ง สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างหลวงในสมัยอยุธยา ส่วนด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียนขึ้นหลังในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ยังเขียนได้ไม่สมบูรณ์ องค์พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศีลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นลักษณะพระอุโบสถ มีความกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร รูปทรงเก๋งจีน มีเสานางรองรอบระเบียง ๑๗ ต้น มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี ปัจจุบันถือเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญของวัดและพุทธศาสนาทรงคุณค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์เพื่อเป็นสมบัติของชาติและศาสนาสืบไป

ประวัติพระเจดีย์ วัดอินทราราม (วัดตะปอนน้อย)

สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า หลังจากบูรณะอุโบสถหลังเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณปี พ.ศ.๒๒๒๙ ซึ่งมีคณะอุบาสกอุบาสิกา พร้อมทั้งชาวบ้านผู้มีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อสร้างองค์พระเจดีย์นี้ สันนิษฐานว่า สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของวัดคู่กับอุโบสถหลังเก่าของวัดอินทราราม และพุทธบูชา เพื่อให้พุทธบริษัท ๔ ได้สักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล ลักษณะองค์พระเจดีย์ ทรงระฆัง ฐานกว้าง ๗ เมตร ๘ เหลี่ยม สูง ๑๙ เมตร ก่อด้วยอิฐดินเผาฉาบยาด้วยปูนตำศิลปะในสมัยอยุธยา ปัจจุบันเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญของวัดและพระพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบใป

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดตะปอนน้อย
พระอุโบสถหลังนี้ สร้างขึ้นเมื่อไดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด แต่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลายครั้ง ที่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดในการบูรณะก็ในพุทธศักราช ๒๑๒๕
สถานที่สำคัญทางศาสนา
โอเคจันทบุรี
วัดตะปอนน้อย ตำบล ตะปอน อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110
วัดตะปอนน้อย ขลุง จันทบุรี
http://okchanthaburi.com/2017/04/วัดตะปอนน้อย-จันทบุรี/?fbclid=IwAR2DkgT_kaaY-l6q4RFzXE-KoWjLXKpRrteH4oVIo7QJfrOnK1EJH8fPQrk
วิมลพร แก้ไขล่าสุด 2019-03-19 21:55:20

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
วัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดถ้ำสาริกา
วัดถ้ำสาริกา
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม
วัดหนองซิ่ม
วัดหนองซิ่ม
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดอ่าวหมู
วัดอ่าวหมู
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดคลองปี
วัดคลองปี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช