ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "เจดีย์เขาพลอยแหวน "

เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน

ประวัติเจดีย์และมณฑปเขาพลอยแหวน

รัตนคีรีเจดีย์

-บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ก่ออิฐถือปูน ฐานกว้าง ๔ วา สูง ๖ วา ๓ ศอก สร้างเมื่อ จุลศักราช ๑๑๙๘ (พ.ศ.๒๓๗๙) โดยพระยาไกรไกษา (ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดจันทบุรี) -ต่อมาพระยาธิบดีศรีรณรงค์ฤไชย(พระยาจันทบุรีในรัชกาลที่ ๔ ) ได้บรรจุพระบรมธาตุในองค์เจดีย์ ขนานนามว่า ” รัตนคีรีเจดีย์ ” -เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๘ ( พ.ศ. ๒๔๑๙) สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ( รัชกาลที่ ๕ ) เสด็จประพาสเขาพลอยแหวน ทรงวิจารณ์ไว้ในพระนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ ” ถ้าเขาพลอยแหวนคล้ายกับเขาสัตนารถ ( อยู่ที่จังหวัดราชบุรี ) แต่มีผิดกันที่เขาพลอยแหวนไม่มีศิลาเหมือนเขาสัตนารถ และทั้งมีลักษณะต่ำกว่ากันด้วย ” -ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ ทางราชการได้ทำบูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่ เป็นฐานกว้าง ๖ วา สูง ๗ วา ๓ ศอก

มณฑป

-ตั้งอยู่บนยอดเขาคู่กับองค์เจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ฐานกว้าง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๔วา ๒ ศอก สูง ๗ วา โดยคนในตระกูลบุญเรือง มี นายซองแป๊ะ นายซองกุ่ย เป๋นต้น พร้อมได้นำพระพุทธรูปและพระพุทธบาทจำลองศิลาทรายแกะสลักมาประดิษฐานภายในมณฑป (ลักษณะเดียวกันกับที่พบ ณ วัดสระบาป) ปัจจุบันชำรุดแตกหัก พระพุทธบาทจำลองในปัจจุบันได้สร้างขึ้นมาใหม่หล่อด้วยทองเหลือง -เจดีย์และมณฑป กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ ๒ ไร่ ๙๐ ตารางวา

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน เจดีย์ตั้งอยู่บนเขาพลอยแหวน บรรยากาศด้านบนมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองจันทบุรีสวยงามมาก
สถานที่สำคัญทางศาสนา
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี
เจดีย์เขาพลอยแหวน จันทบุรี
http://okchanthaburi.com/2017/08/เจดีย์เขาพลอยแหวน/?fbclid=IwAR3GjIjcHehC46lHgxU4v9xrVR6Ik9exjUYMwGdZ9ZFiDspQkbYJUW98KEM
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-03-20 09:49:33

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
วัดสะพานเลือก
วัดสะพานเลือก
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดถ้ำสาริกา
วัดถ้ำสาริกา
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดเขาบรรจบจันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม
วัดหนองซิ่ม
วัดหนองซิ่ม
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดปากน้ำแขมหนู
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดเขาแหลมสิงห์
วัดอ่าวหมู
วัดอ่าวหมู
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดคลองปี
วัดคลองปี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช