ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช"

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประวัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน กอรปกับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน) ศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานกับฝ่ายจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนอนุรกษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้ประกาศจัดตั้งไว้ใน พระราชกิจจานุเบกษา ให้เป็น "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน" เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2542

ที่ตั้ง

อยู่ในท้องที่ ต.คลองขุด ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ และ ต.สนามไชย อ.นายามอาม จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,370 ไร่ ที่ทำการเขตฯ ตั้งอยู่บริเวณเขตบ่อเตย มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นสถานที่ควรแก่การศึกษาในด้านทางธรณีวิทยาพรรณไม้ป่าชายหาด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านนิเวศวิทยา ชีววิทยาและเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้จรดอ่าวไทย คือเกาะช่องสะบ้า และเกาะนกใหญ่พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นพื้นที่ ลุ่มน้ำขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 80-213 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นเขาหินปูน และหินอัคนี บางแห่งเป็นดินลูกรัง

ลักษณะป่าและพรรณพืช

สภาพป่าเป็นป่าชั้นสอง มี 4 ชนิด คือป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง พรรณพืชส่วนใหญ่เป็นไม้เบิกนำ เช่น งิ้ว นนทรี ติ้ว ตะแบก แต้ว กะบก ไม้พื้นล่าง เช่น หวาย เร่ว กระพ้อ

สัตว์ป่า

เนื่องจากสภาพป่าเป็นเขาสูงชันกระจัดกระจายเป็นจุด ๆ สัตว์ป่าที่พบจึงเป็นสัตว์เล็ก ๆ เช่น เก้ง กระจงหนู หมีขอ ลิงแสม และ สัตว์จำพวกนก เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่พบมากก็คือปรอดเหลืองหัวจุก นกปรอดคอลาย นกปรอดทอง นกแซงแซวสีเทา นกแซงแซวหางปลา

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สามารถศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปในรูปของธรรมชาติหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งภูเขาป่าไม้ ชายหาด ลานหินที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวบ้าน กับตำนานเมืองลับแลของเกาะช่องสะบ้า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่ามาเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติไม่ควรพลาด รวมไปถึงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เอาใจคนรักกิจกรรมผจญภัยด้วยการเดินทางเข้าไปทัศนศึกษาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาบ่อเตย โดยมีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเราสามารถชมแลนด์มาร์กของเขตฯ ได้ครบทุกจุด ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของเกาะ ทะเล ก้อนหิน รวมไปถึงแสงแดด ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้ผู้ได้เห็นเหมือนถูกต้องมนต์สะกดในความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้น เหมือนศิลปะชิ้นเอก เราสามารถมาท่องเที่ยวแบบภายในวันเดียวหรือนอนกางเต้นท์ค้างคืนก็ได้ โดยการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่คือ การนอนกางเต้นท์ภายในเขตฯ สามารถมาเป็นคณะเพื่อมาทำกิจกรรมได้ รวมถึงชม พระอาทิตย์ขึ้น และตก และถ้าหากมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท้องฟ้าเปิดก็สามารถชมดาวได้ด้วย เรียกได้ว่าอิ่มทั้งกิจกรรม และ อิ่มบรรยากาศกันเลยทีเดียว

หมายเหตุ: สามารถสอบถามเรื่องการนอนกางเต้นท์ภายในเขตฯ ทั้งแบบคนเดียวไปจนถึงมาเป็นหมู่คณะได้ที่คุณอ้วน 086-1438803 โดยค่าใชจ่ายคือ หากนำเต้นท์มาเองคนละ 100 บาท และหากเช่าเต้นท์ คือ 200 บาท

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แหล่งศึกษาธรรมชาติ
Thaimaptravel
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แหล่งท่องเที่ยว จันทบุรี
http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-tour/465.html
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-03-20 13:21:53

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
น้ำตกตรอกนอง
น้ำตกตรอกนอง
น้ำตกคลองนารายณ์
น้ำตกคลองนารายณ์
น้ำตกมะกอก
น้ำตกมะกอก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ลานหินสีชมพู
ลานหินสีชมพู

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วังสวนบ้านแก้ว
วังสวนบ้านแก้ว
น้ำตกกระทิง
น้ำตกกระทิง
จุดชมวิวเนินนางพญา
จุดชมวิวเนินนางพญา
น้ำตกเขาสอยดาว
น้ำตกเขาสอยดาว