ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "คุกขี้ไก่"

คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 3 งาน 45 ตารางวา

ลักษณะ : เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบเหลี่ยมก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นพื้นไม้ ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 4 เมตรมีประตู 1 ประตู หลังคาเดิมเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องทรงพีระมิด มีช่องหน้าต่างเรียงทั้ง 4 ด้าน ลักษณะหน้าต่างสูงแคบ ภายนอกกว้าง ภายในแคบมีช่องสำหรับเล็งปืน ด้านบนเป็นช่องระบายลม ปัจจุบันชำรุดหมดสภาพ ไปแล้ว

คุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ. 112 เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วย เรื่องดินแดน ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศสประมาณ 600 คน แยกกันอยู่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีบริเวณที่เป็นค่ายทหารในปัจจุบัน อีกแห่งอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ แต่เดิมเชื่อกันว่าฝรั่งเศสสร้างเป็นป้อมปืนและป้อมตรวจการณ์ปากน้ำแหลมสิงห์ เรียกกันว่า ป้อมฝรั่งเศส ต่อมาใช้เป็นที่กักขังนักโทษทั้งทหารญวนคนจีนคนในบังคับของฝรั่งเศสรวมทั้งคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส โดยขังคนไว้ด้านล่าง ด้านบนเลี้ยงไก่เพื่อให้ถ่าย ใส่นักโทษ คุกนี้เลิกใช้งานเมื่อทหารฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองจันท์เมื่อปี พ.ศ. 2447

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ. 112 เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วย เรื่องดินแดน ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
สำนักงาน โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
0-3727-6513
คุกขี้ไก่
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-29 14:33:12
พิกัดสถานที่ : 12.4813193, 102.0657074
พิกัดสถานที่ : 12.4813193, 102.0657074 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่
ตึกแดง
ตึกแดง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด