ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี"

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี สร้างพระประธานประจำพุทธมณฑล โดยรูปต้นแบบขององค์ พระพุทธญาณรัตนศากยมณี ออกแบบโดย อ.ศรัทธา หอมสวัสดิ์

ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
พุทธมณฑลประจำจังหวัดจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
75 หมู่8 ตำบล บางกะจะ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
http://okchanthaburi.com/2019/02/พุทธมณฑลจันทบุรี/
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2019-03-20 09:33:52

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช