ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

กำหนดรูปแบบการค้นหา

กำหนดรายละเอียดการค้น

กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกหมวดหมู่การค้นหา
ค้นหาจากเขตพื้นที่

ผลการค้นหาข้อมูล

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด มีเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตากสินมหาราช

วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม

วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม

เที่ยวจันทบุรีกันครับ ที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ถูกใจเด็กๆน้องๆหนูๆ คนโตก็ต้องชอบ จะพบกับสัตว์น่ารักๆ เดินเที่ยวพักผ่อนกับทุ่งสีเขียวท่ามกลางภูเขา ท้องฟ้ากว้าง วิวสวยสบายตาสุดๆ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี

มีไกด์พานักท่องเที่ยวเดินชมสวนอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน

วิวทะเล @ บางชัน โฮมสเตย์

วิวทะเล @ บางชัน โฮมสเตย์

วิวทะเล @ บางชัน โฮมสเตย์ อยู่ในหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องเดินทางทางเรือ

วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรีอีกแห่ง ที่อายุมากกว่า 200 ปี

วัดโยธานิมิต

วัดโยธานิมิต

เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี

วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี

วัดโบสถ์เมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมของวัดโบสถ์เมืองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2395 โดยสังเกตได้จากเสมาหินทรายขาว รวมทั้งอุโบสถและเจดีย์

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)

โบสถ์วัดคาทอลิกจันทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์วัดคาทอลิกที่เก่าและงดงามที่สุดในประเทศไทย

วัดเขาแหลมสิงห์

วัดเขาแหลมสิงห์

วัดติดกับทะเลและยังมองเห็นสะพานตากสินมหาราช กราบสักการะ หลวงพ่อแก้วสารพักนึก

วัดเขาแก้ว

วัดเขาแก้ว

ถ้ำเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์) มีอยู่หลายถ้ำ สันนิฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 4,000-10,000 ปี

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์อีกแห่ง หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย หลวงปู่ท่านเป็นผู้บุกเบิกวัดเขาสุกิม

วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม

วัดจะอยู่ติดกับเขาวงกต โดยทางด้านหลังวัดจะมีทางเข้าไปที่ถ้ำเขาวงกต

วัดเขาบรรจบจันทบุรี

วัดเขาบรรจบจันทบุรี

บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบ ติดกับธารน้ำตก และคนไหนมาที่วัดก็จะไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่คนเดินลอดผ่านได้ เรียกว่า ประตูสวรรค์

วัดเขาชวัง

วัดเขาชวัง

เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งของเมืองจันทบุรี สงบเงียบ และ มีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม

วัดเกวียนหัก

วัดเกวียนหัก

วัดเกวียนหักเดิมชื่อวัดช่องลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี

วัดอ่าวหมู

วัดอ่าวหมู

เป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาริมทะเล สงบเงียบ พระครูธรรมกิตติคุณ (หลวงพ่อสวาท ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดอ่าวหมู

วัดหนองซิ่ม

วัดหนองซิ่ม

วิหารท่านพ่อทอก

วัดสะพานเลือก

วัดสะพานเลือก

วัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปผาราม มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า วัดเล่งฮั่วยี่ เป็นวัดในพุทธศาสนา มหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520